Sari Näre

VTT, sosiologian dosentti, tutkija, kirjailija, äiti

VALTUUSTOTYÖTÄ HEIKOMPIEN PUOLESTA VUODESTA 1997

Runsas 150 aloitetta ja valtuustopontta etenkin seuraavista teemoista

  • Väkivallan, koulu- ja työpaikkakiusaamisen, nimittelyn, vihapuheen, visuaalisen häirinnän, alkoholin mielikuvamainonnan ja katuprostituution ehkäisy
  • Mielenterveystyön ja -hoidon edistäminen sekä lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon laadun ja saatavuuden parantaminen
  • Perheiden ja yksineläjien hyvinvoinnin, lastensuojelun ja läheisneuvonpidon, lastenkulttuurin ja nuorisotyön kehittäminen, esimerkkinä nuorten kulttuuripassi ja virtuaalinen nuorisotyö peliriippuvaisille
  • Erityisopetuksen, lasten päivä- ja iltapäivähoidon laadun ja riittävyyden sekä aistiherkkien lasten oppimisedellytysten turvaaminen
  • Sota-ajan lasten ja nuorten uhrausten tunnistaminen, vanhustenhoidon kehittäminen ja esteettömyyden edistäminen
  • Terveyserojen kaventaminen ja asunnottomuuden vähentäminen
  • Asukasvaikuttamisen ja kaupunki-innovaatioiden edistäminen (esim. Helsinki-visio, taksibussit, asukastalot, asuntolaivat, erityisrannat, Yrjönkadun uimahallin kesäkäyttö ja naisten sunnuntaivuorot)
  • Melusaasteen torjunta, kaupunkipuiden suojelu, jalankulkuväylien turvaaminen ja kierrätysjärjestelmän kehittäminen
  • Tasa-arvoisen ja syrjimättömän henkilöstöpolitiikan edistäminen
  • Ylempien viranhaltijoiden sidonnaisuuksien näkyväksi tekeminen