Sari Näre | 693

VTT, sosiologian dosentti, tutkija, kirjailija, äiti

TÄRKEIMMÄT TEOKSET

 • Suomen tiedetoimittajain liiton tiedeviestintäpalkinto 2017
 • Sota ja seksi. Rintamamiesten seksuaalikerrontaa talvi- ja jatkosodan ajalta (Tammi 2016)
 • Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus (Johnny Kniga 2014), toim. Jenni Kirveen kanssa
 • Sodan kasvattamat (WSOY 2010), toim. Jenni Kirveen ja Juha Siltalan kanssa
 • Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (Johnny Kniga 2008), toim. Jenni Kirveen kanssa (Tieto-Finlandia -ehdokas)
 • Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa (Lapin yliopistopaino 2008), toim. Suvi Ronkaisen kanssa (NNKY:n palkinto)
 • Haavoitettu lapsuus & Uhrattu nuoruus, Sodassa koettua 1-2 (päätoim.) (W+G 2007-2008)
 • Lapset pelissä. Virtuaaliviidakon ansat (Minerva 2006), kirj. Atte Oksasen kanssa
 • Intimiteetistä ja julkisuudesta (Kirjapaja 2005)
 • Styylaten ja pettäen. Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa (Yliopistopaino 2005)
 • Kokonainen nainen (Kirjapaja 2004)
 • Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta (Nuorisotutkimusverkosto 2000), kirj. Päivi Honkatukian ja Johanna Niemi-Kiesiläisen kanssa
 • Tunteiden sosiologiaa 1-2 (toim.) (SKS 1999)
 • Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin (väitöskirja, Yliopistopaino & Helsingin yliopiston sosiologian laitos 1995)
 • Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta (Gaudeamus 1994), toim. Sara Heinämaan kanssa
 • Letit liehumaan!Tyttökulttuuri murroksessa (SKS 1992), toim. Jaana Lähteenmaan kanssa (Lönnrot -palkinto)
 • Tyttöjen ja poikien sankarikäsityksiä (Kansalaiskasvatuksen Keskus 1992)